Công thức đổi và phần quà :
10 Đồng xu = Gấu Trúc
20 Đồng Xu = Ngọc Tỉ Lệ
30 Đồng Xu = Bùa Kết Hợp Chaos