Để các bạn nắm rõ về cách phân bố sự kiện và thời gian sự kiện BQT công bố cách phân bố sự kiện trong game. Với tiêu chí của Mu " Để Tham Gia Event Muonline Thực Sự" nên việc phân bố sự kiện rất dày và rất nhiều. Các bạn cùng chú ý nhé:

I. Tổng Hợp Những Hướng Dẫn Cần Thiết Cho Tân Thủ

>>>> Hướng dẫn cài Auto Train và nhặt Item <<<Tỉ Lệ Drop Item các Vật Phẩm
(Chú ý: Drop áp dụng ngay từ ngày đầu Open Beta)
Nguyên Liệu Server Drop Tỉ lệ
Lông Vũ, Huy Hiệu Hoàng Tộc Map : Icarus
10% tỉ lệ Drop
Item 380 + Item socket - Medusa, Selupan 100% tỉ lệ Drop
Nhẫn Moonstoon

Đá Nguyên Thủy
Kanturu Core 5% tỉ lệ Drop
Vũ Khí Rồng Blood Castle 7,8 . Devil Square 7. 3% tỉ lệ Drop
Ring + Pen - Boss Erohim (Xuất hiện ở các Event: Binh đoàn rồng thiêng, Kundun đại chiến...)
- Đáp hộp Vàng , hộp Bạc .
2% tỉ lệ Drop
Item Huyết Tinh Kundun 5%
tỉ lệ Drop
Nguyên Liệu Sói Tinh Map : Double Goer 80% tỉ lệ Drop
Hoa mai vàng BC8 , DV 7 4% tỉ lệ Drop
Đồng xu may mắn All map , BC, DV x3 tỉ lệ 1% tỉ lệ drop
Hộp vàng , Hộp bạc All máp 1% tỉ lệ drop
Chìa khóa vàng, Chìa khóa bạc Siêu Boss Map Karutan :
65 125 146 72
201 102
154 176
199 59
122 57
157 34

100% tỉ lệ drop
II. Thời gian diễn ra và các hướng dẫn
STT
Sự Kiện
Thời gian diễn ra
Hướng dẫn
Sub Diễn ra Ghi chú Địa Điểm
1
Boss vàng tấn công
00h00
...
Các giờ chẵn
update All Săn Boss có thể kiếm được Wcoin
Lorencia, Davis, Noria, Tarkan, Atlans
2
Binh đoàn thỏ ngọc
(Blue)
03h40 - 08h40 - 15h40 - 20h40
Xem HD All Vật phẩm Drop là các nguyên liệu như Bless, Suol, Creation, Life, Chaos....
Lorencia:
188 116
193 118
3
Sự Kiện Năm mới
1h05 - 13h05 - 18h05 - 22h05
Xem HD 1 Vật phẩm Drop là các nguyên liệu như Bless, Suol, Creation, Life, Chaos.... Tarkan 1
148 53
148 70
4 Rakilon
2h20 - 10h20 - 16h20 - 22h20
Xem HD 1,2,3,4,5 Săn nhện Supelan, Drop nguyên liệu wing 2.5 và các vật phẩm khác...
Raklion
5 Binh Đoàn Rồng Thiêng
3h55 - 10h55 - 19h55 - 23h55
Xem HD 1 Các Boss lớn của lục địa và Boss Kundun. Drop các vật phẩm quý...
Tìm Gặp NPC: [BinhDoanRong]
Lorencia Sub 1
6 Summer Event
(Sự Kiện Mùa Hè)
7h20 - 11h20 - 17h20 - 23h20
Xem HD All Vật phẩm Drop là các nguyên liệu như Bless, Suol, Creation, Life, Chaos....
Lost Tower:
214 116
7 XMas Event (Vé làng Satan)
5h40 - 11h40 17h40 - 19h40 - 23h40
Xem HD All Khi có vé làng Satan sẽ đổi được Gcoin trên web tài khoản. Giá 1 vé = 100 Vpoint
Davias :
69 -25,
228 -185,
90 - 162
Rakion :
173 186
8 Đại Chiến KunDun
9h15 - 13h15 -
19h15 -
21h15
Xem HD Sub 2 Săn Boss Kundun và nhiều Boss khác Drop Item giá trị
Stadium
9 Chaos Castle
(Hỗn Nguyên Lâu)
2 tiếng/lần
Báo sự kiện từ 1:00
Update All Mua vé tại loren, devias.
10 Blood Caster
(Lâu Đài Máu)
2 tiếng/lần
Báo sự kiện từ 0:30
All Win nhận Wcoin Bản đồ: Lorencia, Devias Phần thưởng: Luyện cấp nhanh, Ngọc.
Blood 8 (Sub 4) có boss Erohim và Kundun
11
Devil Square
(Quảng Trường Quỷ)
2 tiếng/lần Báo sự kiện từ 0:45 Update All Win nhận Wcoin Bản đồ: Noria - NPC Devill
12 Boss Kundun Kalima 7 All Chúa tể Kundun Xuất hiện khi Server bảo trì xong và hồi sinh lại sau khi Boss chết 12h 12h/ 1 lần
13 Chúa Rắn (MeDuSa) Sau bảo trì và
12h sống lại
Level 400 All Vật phẩm rơi khi chết, đồ EXC, Thần, Nguyên Liệu Wing.... Zen. SwampOfCalmness
157 34
14 Event Swamp 3h15 - 9h15 -
13h15 -
17h15
Level 400 All Medusa xuất hiện SwampOfCalmness
66 200
15 King Of Mu xx h05 gõ lệnh /kingmu để tham gia All Tìm và giết người chơi khác tham gia Win nhận Wcoin
16 Team vs Team 11h15
16h15
19h15
23h15
NPC Team vs Team Lorencia Giết hết các Team khác Win nhận Wcoin
17 Guild vs Guild 10h5
18h5
20h5
22h5
NPC Guild vs Guild Lorencia Giết hết các Guild khác Win nhận Wcoin
18 Game sinh tồn 09h20
11h20
15h20
20h20
22h20
NPC BattleRoyale Lorencia Sống sót cuối cùng Win nhận Wcoin