Đối với các máy cấu hình thấp. Khi tham gia sự kiện có nhiều quái vật dễ dẫn đến hiện tượng Lag.
BQT khuyên các bạn nên sử dụng Client được cắt bỏ Effect để tránh hiện tượng giật Lag.
Cách thực hiện như sau :
Bước 1 : Mở file Setting trong thư mục cài game :


Bước 2 : Mở file bằng Notepad hoặc Notepad ++ và config các thông số như hình sau :


Bước 3 : Lưu file lại và vào game . Để bật lại effect các bạn đặt lại giá trị 1 = 0 như cũ .

Hình ảnh game trước khi tắt Effect :


Hình ảnh game sau khi tắt Effect.