1 Đua Top 7 Ngày BXH Chủng Tộc
- Bắt đầu: 13h00' ngày 29/03/2020
- Kết thúc: 24h00' ngày 04/04/2020


Đua Top Dựa Trên BXH:
- BXH Chủng Tộc.
Lưu ý:
- Đổi giới tính từ ngày
29/03 - 04/04 sẽ bị loại khỏi Event này.
- Nếu Trước 24h mà đã có đủ danh sách Top
(Max RS và Level), BQT sẽ chốt giải sớm hơn dự kiến.

Nội Dung:
- Mỗi Class sẽ có 1 giải tương ứng với 1 người đứng đầu Class đó.


Bảng xếp hạng tính như sau: Reset -> Level -> Thời gian reset
Nếu có 2 nhân vật bằng Reset và Level thì sẽ tính thời gian ai Reset sớm hơn dc xếp trước.


Phần thưởng:

Thứ Hạng Phần Thưởng Top 1 Class
Top 1 Class 200k Gcoin
Top 2 Class 150k Gcoin
Top 3 Class 100k Gcoin


(Gcoin được cộng trực tiếp vào Tài Khoản)

TOP Phù Thủy
TOP Nhân vật Reset / Relife Class
1 DIno 230 / 0 Grand Master
2 Merlin 230 / 0 Grand Master
3 EvilSoul 230 / 0 Grand Master


TOP Chiến Binh
TOP Nhân vật Reset / Relife Class
1 ProPlayer 230 / 0 Blade Master
2 Heyy 230 / 0 Blade Master
3 ILUSM 219 / 0 Blade Master


TOP Tiên Nữ
TOP Nhân vật Reset / Relife Class
1 SieuVip 230 / 0 Hight Elf
2 Buffvd 230 / 0 Hight Elf
3 Ahiii 230 / 0 Hight Elf


TOP Đấu Sĩ
TOP Nhân vật Reset / Relife Class
1 yakk 230 / 0 Duel Master
2 Rainy 213 / 0 Duel Master
3 Microlab 169 / 0 Duel Master


TOP Chúa Tể
TOP Nhân vật Reset / Relife Class
1 Din0 230 / 0 Lord Emperor
2 DrStrange 222 / 0 Lord Emperor
3 SaoCungDc 190 / 0 Lord Emperor


TOP Thuật Sĩ
TOP Nhân vật Reset / Relife Class
1 JustPhat 230 / 0 Dimension Master
2 LanhDao 230 / 0 Dimension Master
3 tesgame 220 / 0 Dimension Master


TOP Thiết Binh
TOP Nhân vật Reset / Relife Class
1 TaoBiKhung 230 / 0 First Class
2 MariO 230 / 0 First Class
3 MAXPRO 230 / 0 First Class