3 Chiến Binh Quý Tộc
- Bắt đầu: 13h00' ngày 29/03/2020
- Kết thúc: 24h00' ngày 04/04/2020


Nội dung sự kiện:[/FONT]
• Sau khi kết thúc sự kiện 5 Nhân vật có đóng góp tài lực cho máy chủ mạnh nhất sẽ được nhận những phần thưởng tri ân có giá trị cao từ ban quản trị MU-TRUYENKY.NET
Lưu ý:
- Số Gcoin nạp tối thiểu để nhận thưởng >1.000.000 Gcoin
- Sự kiện kết thúc vào đúng 24h00 phút, hãy nạp thẻ trước thời gian này, vì những thẻ từ 24:00p1s giây trở đi sẽ không được tính vào bảng xếp hạng.Top Nạp Thẻ
1.000.000 < Gcoin < 2.000.000 2.000.000 < Gcoin < 5.000.000 Gcoin > 5.000.000 Gcoin > 10.000.000
Top 1 Cánh Thiên Thần Ác Quỷ + Luck + 12 Op +2 Dòng lựa chọn Vua Sư Tử Holy Horse Ghost Horse
Top 2 Cánh Thiên Thần Ác Quỷ + 12 Op + Luck + 1 Dòng lựa chọn 3 Linh Hồn Sói Tinh Holy Horse Ghost Horse
Top 3 Cánh cấp 3 + luck + 2 Dòng lựa chọn 2 Linh Hồn Sói Tinh Holy Horse Ghost Horse
Top 4-5 Cánh cấp 3 + Luck + MNL Linh Hồn Sói Tinh Holy Horse Ghost Horse


# Nhân Vật Gcoin nạp
TaoBiKhung 2000000
JustPhat 1050000