4 Đua top Bang Hội Tranh Hùng
- Bắt đầu: 13h00' ngày 29/03/2020
- Kết thúc: 24h00' ngày 04/04/2020Nội dung sự kiện:
• Sau khi kết thúc sự kiện Ban tổ chức sẽ công bố danh sách 3 Bang hội mạnh nhất để trao thưởng, phần thưởng được trao cho 3 chủ Hội vì thế các bạn tự phân chia cho đồng đội của mình.
Point Tổng của Bang hội phải > 150k Point.
Lưu ý: Chỉ tính tối đa 30 thành viên trong 1 Guild, nếu nhiều hơn số 30 thì sẽ bị loại

Xếp hạng Phần Thưởng
1 120 Ngọc Ước Nguyện
120 Ngọc Tâm Linh
2 90 Ngọc Ước Nguyện
90 Ngọc Tâm Linh
3 60 Ngọc Ước Nguyện
60 Ngọc Tâm Linh


# Bang Hội Chủ Hội Thành Viên Reset Tổng Point Tổng
TrainLvl Merlin 30 3729 0
NongDan DIno 13 2934 0


Bang Hội Chủ Hội Thành Viên Reset Tổng Point Tổng
TrainLvl Merlin 30 0 0
NongDan DIno 13 0 0